dungbhcuulong@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Xe tải thùng tmt cửu long

Giá xe tải thùng cửu long tmt

T

Tên xe

Động cơ 

Tải trọng

Giá bán (VND)

I

Giá Xe du lich 7 chỗ

 

 

 

1

Giá Xe du lich 7 chỗ  TMT Deluxe

Xăng

Xe du lịch

230.500.000

II

Giá Xe tải nhẹ máy xăng

 

 

 

1

Giá Xe tải nhẹ  TMT CA3514T

xăng

1,4 tấn

148.000.000

2

Xe tải nhẹ  TMT BS61T (xe thùng lửng, chưa điều hòa)

Xăng

1,7 tấn

185.000.000

III

Giá Xe tải nhẹ máy dầu

 

 

 

1

Giá Xe tải nhẹ  TMT TT1205T (xe Tata Ấn Độ)

Dầu

0,5 tấn

193.000.000

2

Giá Xe tải nhẹ TMT ZB3810T

Dầu

0,95 tấn

175.000.000

3

Giá Xe tải nhẹ  TMT KM3810T

Dầu

0,99 tấn

205.000.000

4

Giá Xe tải nhẹ TMT KM3820T

Dầu

1,95 tấn

207.000.000

5

Xe tải nhẹ TMT KM3820T (thùng khung mui phủ bạt)

Dầu

1.95 tấn

217.500.000

6

Giá Xe tải nhẹ TMT ZB3812T (thùng lửng)

Dầu

1,2 tấn

215.000.000

7

Giá Xe tải nhẹ TMT KM5828T (thùng lửng)

Dầu

2,8 tấn

255.000.000

8

Xe tải nhẹ TMT KM5828T (thùng khung mui phủ bạt)

Dầu

2.8 tấn

264.500.000

IV

Giá Xe tải thùng máy dầu 1 cầu

 

 

 

1

Xe tải trung 1 cầu  TMTKM6650 (thùng lửng dài 4,2m)

Dầu

4,95 tấn

290.000.000

2

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM7550T thùng lửng động cơ Isuzu, chưa điều hòa

Dàu

5 tấn

289.000.000

3

TMT KM7550T (thùng MB động cơ Isuzu, chưa ĐH)

Dầu

5 tấn

303.500.000

4

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM7522T (thùng lửng, chưa điều hòa) động cơ Isuzu

Dầu

2.2 tấn

286.000.000

5

Xe tải trung  1 cầu  TMT KM7522T (thùng MB chưa điều hòa) động cơ Isuzu 

Dầu

2,2 tấn

300.500.000

6

Xe tải trung  1 cầu  TMT KM7560T (thùng lửng, chưa điều hòa) động cơ Isuzu

Dầu

6 tấn

350.000.000

7

Xe tải trung  1 cầu  TMT KM7560T (thùng MB chưa điều hòa) động cơ Isuzu

Dầu

6 tấn

364.000.000

8

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM7516T - TMT KM7520T (thùng lửng chưa điều hòa) động cơ Isuzu

Dầu

1.63 tấn

345.000.000

9

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM7516 - TMT KM7520T (thùng MB chưa điều hòa) động cơ Isuzu

Dầu

1,63 tấn

358.000.000

10

Xe tải trung  1 cầu  TMT KM6660T thùng lửng chưa điều hòa

Dầu

6 tấn

293.500.000

11

Xe tải trung1 cầu  TMT KM6660T (Thùng mui bạt, chưa điều hòa)

Dầu

6 tấn

306.000.000

12

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM8862T (thùng lửng chưa ĐH)

Dâu

6.15 tấn

340.000.000

13

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM8862T (thùng MB dài 5,3m, chưa ĐH)

Dầu

6,15 tấn

352.500.000

14

Xe tải trung  1 cầu  TMT KM8861T (thùng lửng 6,2m, chưa ĐH)

Dầu

6.1 tấn

360.000.000

15

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM8861T (thùng mui bạt dài 6,2m)

Dầu

6,1 tấn

372.000.000

16

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM8875T (thùng dài 6,3m, chưa điều hòa)

Dầu

7,5 tấn

380.000.000

17

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM8875T (thùng mui bạt 6,3m, chưa điều hòa)

Dầu

7.5 tấn

392.000.000

18

Xe tải trung  1 cầu  TMT PY9670T (xatxi, thùng dài 6,8m, động cơ 96)

Dầu

7 tấn

360.000.000

19

Xe tải trung 1 cầu  TMT PY9670T (thùng mui bạt dài 6,8m, động cơ 96)

Dầu

7 tấn

427.000.000

20

Xe tải trung  1 cầu  TMT PY10570T (satxi, thùng dài 6,8m)

Dầu

7 tấn

360.000.000

21

Xe tải trung  1 cầu  TMT PY10570T (thùng mui bạt dài 6,8m)

Dầu

7 tấn

427.000.000

22

Xe tải trung 1 cầu  TMT PY10570T (thùng bạt Inox 6.8m)

Dầu

7 tấn

427.000.000

23

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC10570T (satxi, thùng dài 8m)

Dầu

7 tấn

370.000.000

24

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC10570T (thùng mui bạt dài 8m)

Dầu

7 tấn

446.000.000

25

Xe tải trung 1 cầu  TMT KM8875T (Thùng lửng chưa ĐH)

Dầu

7,5 tấn

380.000.000

26

Xe tải trung  1 cầu  TMT KM8875T (thùng mui bạt 6,2m, chưa điều hòa)

Dầu

7,5 tấn

403.000.000

27

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC13280T (satxi, thùng dài 9,3m, có điều hòa)

Dầu

8 tấn

655.000.000

28

Xe tải trung  1 cầu  TMT KC13280T (thùng mui bạt dài 9,3m, có điều hòa)

Dầu

8 tấn

730.000.000

29

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC13280T (Thùng MB inox dài 9.3m, có ĐH)

Dầu

8 tấn

730.000.000

30

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC11888T

Dầu

8,8 tấn

490.000.000

31

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC11888T (Thùng mui bạt có điều hòa)

Dầu

8.8 tấn

595.500.000

32

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC11895T (Sat xi, có điều hòa)

Dầu

9,5 tấn

510.000.000

33

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC11895T (thung MB Inox, có ĐH)

Dầu

9.5 tấn

595.500.000

34

Xe tải trung 1 cầu  TMT DF11896T (sắt xi, có điều hòa)

Dầu

9.6 tấn

510.000.000

35

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC13280T (sát xi thùng dài 9,3m)

Dầu

8 tấn

655.000.000

36

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC13280 (Thùng mui bạt 9,3m có điều hòa)

Dầu

8 tấn

730.000.000

37

Xe tải trung 1 cầu  TMT KC13280 (Thùng mui bạt inox 9,3m, có ĐH)

Dầu

8 tấn

730.000.000

V

Giá Xe tải trung hai cầu

 

 

 

1

Giá Xe tải trung hai cầu  TMT PY8535T2

Dầu 

3,5 tấn

410.000.000

2

Giá Xe tải trung hai cầu  TMT PY8557T2

Dầu

5,7 tấn

410.000.000

3

Giá Xe tải trung hai cầu  TMT PY9635T2

Dầu

3,45 tấn

435.000.000

4

Giá Xe tải trung hai cầu  TMT PY10570T2

Dầu

7 tấn

490.000.000

         

giá trên đã có VAT 10%